Za každý refinancovaný milion od nás dostanete CASHBACK na 3000,- Kč

CO JE REFINANCOVÁNÍ?

Nejčastější otázky / FAQ

 

Co je refinancování?

Refinancování úvěru je jednoduše řečeno vyplacení jednoho úvěru úvěrem novým. Smyslem refinancování je především ušetřit na nákladech spojených se splácením hypotéky – teda ušetřit na úrocích a případných poplatcích.

Kdy refinancovat hypotéku?

Ideálny čas, kdy je vhodné zvažovat, jestli refinancovat nebo ne, je v čase, kdy se blíží období refixace úrokové sazby, resp. obnovy úrokové sazby. V tomto období je totiž možné splatit zůstatek hypotéky bez poplatku. Pokud by k refinancování došlo mimo tento termín, původní banka, u které je úvěr veden, si bude účtovat poplatek za předčasné splacení úvěru mimo období fixace. Tento poplatek by pak mohl celé refinancování zbytečně prodražit. Refinancování je v ideálním případě potřebné začít řešit alespoň 3 měsíce před obdobím fixace, aby nedocházelo k zbytečnému stresu. Obzvlášť zaslání vyčíslení zůstatku úvěru od původní banky, které je potřebné doložit k refinancování, může trvat i přes měsíc. Je proto lepší nechat si časovou rezervu. Banky totiž dokážou podržet úrokovou sazbu až 1 rok, některé dokonce 2 roky.

Jak probíhá refinancování?

V první řade je dobré srovnat si nabídky od různých bank, abychom zjistili, která banka nám poskytne nejvýhodnější podmínky. Nová banka, která bude hypotéku refinancovat, bude vyžadovat předložení původní smlouvy o úvěru a vyčíslení zůstatku hypotéky u původní banky. Pokud si klient nechce vzít při refinancování nějaké peníze navíc, tak není nutné dokládat ani příjem.

Jak můžeme nastavit nový úvěr při refinancování?

Cílem refinancování je především ušetřit peníze. Jsou zde dvě možnosti. Díky výhodnější úrokové sazbě může dojít ke snížení splátky, tzn. měsíční výdaje klienta poklesnou. Druhou variantou je zachování výše splátky, přičemž dojde ke zkrácení doby splácení, tzn. úvěr klient splatí dříve. Někteří klienti využívají i možnost získat dodatečné finanční prostředky. V tomto případě je však potřebné počítat s tím, že může dojít k navýšení splátky.

Slovníček pojmů

 

Co je LTV?

LTV je poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti. Tento poměr má zásadní vliv na výši úrokové sazby. V současné době již nelze sjednávat 100 % hypotéky. Banky požadují LTV ideálně do 80 %, tzn. v případě, že si chce klient půjčit 800 000 Kč, cena nemovitosti musí být 1 000 000 Kč.

Co je cena obvyklá?

Cena obvyklá je cena nemovitosti, která by byla dosažena při prodeji stejné nebo obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v ČR. Obvyklá cena se určuje porovnáním. Pro účely hypotéky tuto cenu stanovuje odhadce.

Co je tržní cena?

Tržní cena je cena, za kterou je možné nemovitost skutečně prodat nebo koupit na trhu nemovitostí.

Co je cena úvěru?

Cena úvěru je celková částka, kterou klient zaplatí za vypůjčení peněz za celou dobu trvání úvěru. Zahrnuje zaplacené úroky i veškeré poplatky, které s úvěrem souvisí.

Co je doba splatnosti?

Doba splatnosti je doba, po kterou bude hypotéka splacena. Většina bank nabízí dobu splatnosti v rozmezí 5 až 30 let. Čím delší je splatnost hypotéky, tím je nižší měsíční splátka, ale současně se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích.

Co je fixace úrokové sazby?

Fixace úrokové sazby je doba, po kterou se nemění úroková sazba, a tím ani výše splátky, která byla sjednaná mezi bankou a klientem. V tomto období nemá banka oprávnění měnit domluvenou úrokovou sazbu.

Co je hypoteční úvěr?

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR. Tento úvěr obvykle slouží k financování bydlení – koupě, výstavba, rekonstrukce apod.

Co je jistina?

Jistina je půjčený obnos peněz, z kterého je vypočítáván úrok. S každou zaplacenou splátkou dochází ke snižování jistiny (tzn. k umazání části dluhu).

Co je ocenění nemovitosti?

Ocenění nemovitosti je stanovení odhadu obvyklé ceny nemovitosti, který pro účely hypotéky zpracovává obvykle odhadce spolupracující s bankou.

Co znamená PRIBOR?

Prague Interbank Offered Rate - je pražská mezibankovní úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Tato sazba je vyhlašována Českou národní bankou.

Co je předčasné splacení úvěru?

Předčasné splacení úvěru je splacení hypotečního úvěru dříve než je ujednáno ve smlouvě. V případě, že klient splatí úvěr ke konci fixace úrokové sazby (k výročí), není splacení spojeno se sankcemi. Pokud splatí úvěr v době fixace, banky obvykle klientovi naúčtují poplatky za předčasné splacení dle svého sazebníku.

Co je RPSN?

RPSN je hodnota vyjadřující roční procentní sazba nákladů úvěru. Zahrnuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, apod). Klientovi má pomoci lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost úvěru.

Co je úroková sazba?

Úroková sazba je částka, kterou je klient povinen platit bance z objemu peněz, které si půjčil. Je stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období.

Plánujete refinancovat svou

hypotéku? Kontaktujte nás

 

Požadujete i nějaké peníze navíc (na rekonstrukci, nebo jen tak)?

Naše vize

Naší vizí je narovnat trh hypotečních úvěrů a to díky transparentním podmínkám s využitím nejvýhodnějších úrokových sazeb, které na trhu v daném okamžiku banky nabízí.